Testimonial Ruben

Wat was de toegevoegde waarde van de samenwerking met de onderzoekers van de Universiteit Maastricht?

“De samenwerking met Lotte Thissen en Dorit Biermann van Universiteit Maastricht bij het ESF-project MTB Vitaal was niet alleen plezierig, maar ook succesvol. De samenwerking bevorderde een nauwe vervlechting tussen wetenschappelijke kennis en kennis uit de praktijk, waarbij gebruik gemaakt werd van verschillende kennisinvalshoeken die elkaar verrijken. Vanuit hun etnografisch onderzoek hadden Lotte en Dorit veel kennis van en ervaring met de specifieke leefwerelden van de medewerkers van SW-bedrijf MTB. Deze was van essentieel belang voor het samen met de medewerkers samenstellen van een gedragen programma voor MTB Vitaal en de communicatie hierover naar de medewerkers. Dit heeft geleid tot een zeer hoge deelname aan de MTB Vitaal week en een zeer positieve evaluatie.