Testimonial Maarten

Waarom doe je mee aan dit onderzoeksproject?

Wanneer je pas aan de slag bent gegaan in een nieuw bedrijf en medeverantwoordelijk bent voor preventieve gezondheid, dan is het belangrijk om een netwerk op te bouwen met personen die op wat voor manier dan ook kunnen bijdragen aan gezondheid en welzijn. Dit netwerk dient zich zowel intern als extern te vormen. De keuze om daarom mee te doen aan dit onderzoeksproject is voor mij drieledig:

  1. Kwaliteitsverbetering van de interne gezondheidsaanpak door een verdiepende (externe) bril
  2. Ondersteuning door wetenschap vanuit onafhankelijk oogpunt
  3. Een grote leercurve voor je persoonlijke ontwikkeling

In mijn werk krijg ik regelmatig te maken met verschillende aanbieders van leefstijlinterventies. Allen werken ze vanuit een evidence-based input. Maar om de kern van een probleem bloot te leggen en ermee aan de slag te kunnen gaan, is meer nodig dan alleen een tijdelijke partij die even gedag komt zeggen (en vaak een winstoogmerk heeft).

One solution fits all, gaat ook niet op bij een organisatie van onze grootte (maar waar wel?). Een onderzoek vanuit Maastricht University, zoals dit onderzoeksproject, geeft sneller vertrouwen bij de board en aan de organisatie. Er vindt namelijk een onafhankelijke kijk plaats naar de structuren die heersen binnen de organisatie. De externe ondersteuning van dit project helpt je ook om uit de denkpatronen van de eigen organisatie te kunnen stappen. Het geeft op een nieuwe manier zichtbaarheid aan het thema gezondheid en welzijn. Er bestaat de vrijheid om eigen onzekerheden uit te spreken en te ontwikkelen tot een productieve input. Daarnaast geeft het voldoening om gezamenlijk en organisatiebreed aan de slag te kunnen gaan naar de toekomst.