Achtergrond

Een team met een missie

Gedreven door innovatie.

Op basis van onze multi-disciplinaire achtergrond hebben wij een innovatieve aanpak ontwikkeld voor de verbetering van gezondheid, vitaliteit en veerkracht in de context van het werk. Een aanpak die als doel heeft om de werknemer met al zijn of haar ervaring, praktische kennis en competenties in de lead te zetten. Dit proces kost tijd, vraagt toewijding en heeft regelmatig bijsturing nodig. Maar uiteindelijk leidt het tot een duurzame verandering. Gezondheid wordt namelijk in het DNA van de organisatie verankerd.

Team Gezond met de werkvloer

Team

Oplossingen vind je samen met de werkvloer

Wil je ook verandering en aan de slag met gezondheid op het werk, maar weet je niet hoe? Wij gaan je daarbij helpen!

Lotte Thissen

“Dompelt zich onder in de leefwereld van mensen voor het doen van etnografisch onderzoek.”

Lotte is cultureel antropoloog en gespecialiseerd in multiculturalisme, meertaligheid, sociale verhoudingen en identiteitsvraagstukken. Vanuit haar etnografische expertise ondersteunt ze kartrekkers van diverse bedrijven met het in kaart brengen van gezondheidsbelevingen van werknemers op hun werk en wat zij willen veranderen aan de aanpak van gezondheid op het werk. Volgens Lotte biedt inzicht in de leefwerelden van werknemers de sleutel om samen aan een gezonde bedrijfscultuur te werken waarin commitment, eigenaarschap en verbondenheid voorop staan.

Bekijk achtergrondinformatie

Dorit Biermann

“Streeft altijd naar het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk.”

Als fysiotherapeut en wetenschapper heeft Dorit veel ervaring met preventieve gezondheidsinterventies. Vanuit deze expertise én de overtuiging dat het uitvoeren van activiteiten gericht op gezondheid gezien moet worden als een cyclisch proces, helpt ze verschillende bedrijven om samen met werknemers te werken aan een gezonde bedrijfscultuur. Volgens Dorit is de kennis van professionals op de werkvloer hierbij van essentieel belang, zodat er altijd een brug geslagen kan worden tussen wetenschappelijke inzichten en expertise uit de praktijk.

Bekijk achtergrondinformatie

Agnes Meershoek

“Besteedt veel aandacht aan het spanningsveld tussen regels en praktijk.” 

Agnes heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek in het veld van arbeid en gezondheid. Daarbij richt zij zich vooral op het analyseren van ervaringsverhalen van werknemers, managers en professionals over hun dagelijkse werk en de manier waarop gezondheid daarin vervlochten is. Agnes bedenkt aanpassingen in werkprocessen, procedures en verantwoordingskaders zodanig dat ze beter aansluiten bij en meer recht doen aan de expertise en ervaring van de mensen die binnen deze kaders moeten werken.

Bekijk achtergrondinformatie

Klasien Horstman

“Koppelt liefde voor conceptueel werk aan interesse in alledaagse praktijken.”

Als filosofisch socioloog ziet Klasien diverse mismatches tussen preventieve programma’s en gezondheidsbevorderingsinitiatieven op het werk (maar ook in andere settingen) en de dagelijkse praktijk. Deze programma’s zijn vaak gebaseerd op statistisch onderzoek van gezondheidsrisico’s en hebben het karakter van “zending” van informatie en activiteiten. Ze belichamen zelden de kennis van de “doelgroep” zelf, terwijl die nodig is om werk gezond te maken. Daarom werkt Klasien aan het zichtbaar maken van de leefwerelden achter de statistiek van gezondheidsrisico’s, aan democratisering van expertise over werk en gezondheid, en aan verbindingen tussen vele verschillende soorten van kennis over en ervaring met werk en gezondheid.

Bekijk achtergrondinformatie

Partners

Initiatief van Universiteit Maastricht en partners

Wij werken samen met diverse partners die zich stuk voor stuk inzetten voor ‘gezondheid met de werkvloer’.

partner Maastricht University
partner CIAO
partner AWVN
partner Kennisinstituut