16 September 14.30-17.00u

Online Symposium

Van interventies naar participatie

Al jaren investeert de overheid in het verkleinen van gezondheidsverschillen. Eén van de speerpunten daarbij is gezondheidsbevordering op de werkplek. Door werkgevers en werknemersorganisatie wordt het belang van gezondheidsbevordering op de werkplek breed onderschreven. In de praktijk verloopt dit echter moeizaam. Veel bedrijven en organisaties investeren in interventies, adviseurs en trainers. Tegelijk blijkt het animo onder werknemers beperkt. Eveneens worden mensen met een lagere sociaaleconomische positie nauwelijks bereikt, terwijl zij vaker met gezondheidsproblemen kampen – mede door het werk dat ze doen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelt dan ook: het roer moet drastisch om, ook in gezondheidsbevordering op de werkvloer.

Gezondheid met de Werkvloer biedt een nieuwe, etnografisch-participatieve benadering om dit te doen. In plaats van vóór hen te denken, neemt deze benadering kennis en expertise van werknemers als uitgangspunt bij het gezamenlijk ontwikkelen van gezondheidsinitiatieven in de context van het bedrijf. Hierdoor ontstaat commitment en eigenaarschap, cruciale ingrediënten voor succes. Op dit symposium presenteren we de kern van deze benadering en geven we voorbeelden van hoe reguliere en sociale werkbedrijven deze benadering succesvol gebruiken.

Tijdens dit symposium bespreken onderzoekers, beleidsmakers, HR- en arbomedewekers, bedrijfsartsen, vitaliteitsaanbieders, professionele organisaties op het terrein van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, werkgevers en werknemers hoe deze benadering helpt bij het verbeteren van de gezondheid op de werkvloer, mét de werkvloer, en daarmee aan het waarmaken van de ambities van de RVS.

Dit symposium wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht en is deel van een onderzoek dat is gefinancierd door ZonMW en SBCM.

Noteer alvast in uw agenda: Gezondheid met de Werkvloer – Van interventies naar participatie
16 September 2021 – 14.30-17.00u online

Inschrijfformulier

    Deze gegevens mogen gedeeld worden met andere deelnemers aan het symposium

    Houd mij op de hoogte van activiteiten en nieuws van “GezondheidmetdeWerkvloer”