Observant – de kracht van etnografisch onderzoek

Om onze kennis en expertise op het gebied van etnografisch onderzoek up-to-date te houden, wisselen we regelmatig ervaringen uit met andere onderzoekers in de zogenaamde ‘etnografie groep’ van de Universiteit Maastricht. In 2013 nam Lotte Thissen samen met collega Anna Harris het initiatief voor de oprichting van deze groep. In dit artikel, uit de universiteitskrant Observant, leggen verschillende leden van de groep, waaronder Dorit Biermann, uit hoe en waarom zij gebruikmaken van etnografie.

Waarom koekjes inpakken met de medewerkers om gezondheid te bevorderen? Dorit vertelt waarom het helpt om tussen de medewerkers te gaan staan en met hen mee te werken. Al doende win je vertrouwen, makkelijker dan als je iemand interviewt en deze in een onnatuurlijke setting vragen moet beantwoorden. Omdat je meer tijd hebt én je je beter kan inleven in de medewerkers ervaar je wat medewerkers de hele dag doen. Daardoor krijg je inzicht in hoe gezondheid en werkprocessen elkaar beïnvloeden (als je de hele dag dezelfde beweging moet maken, ga je dat voelen in je armen). Daarnaast ervaar je hoe belangrijk het is voor gezondheid om in een fijne werksfeer te werken en waardering te krijgen voor wat je doet.

volledige artikel

De observant artikel