Erbij horen is belangrijk voor gezondheid!

Lees meer in ons zojuist verschenen artikel “(Un)belonging at work: an overlooked ingredient of workplace health” in het tijdschrift Health Promotion International. In dit artikel gaan we in op het belang van er wel/niet bijhoren (‘belonging’) voor ervaren gezondheid en welzijn op het werk en de implicaties die dat heeft voor het ontwikkelen van gezondheidsbeleid in organisaties. We onderschrijven hierbij de waarde van participatie en co-creatie.