Eerste workshop succesvol afgerond

Op vrijdag 18 en 25 juni 2021 heeft een enthousiaste groep deelnemers de eerste workshop Gezondheid met de Werkvloer met succes afgerond. Tijdens de twee dagdelen hebben de deelnemers, werkzaam bij Sociale Werkbedrijven, industriële bedrijven, arbodiensten en vitaliteitsaanbieders, kennis gemaakt met de drie pijlers van de aanpak: etnografie, participatie en borging.

In de tussenliggende week zijn sommige deelnemers zelf de werkvloer op gegaan om mee te werken en actief het gesprek op te zoeken met medewerkers in het bedrijf om op deze manier gezondheidsactiviteiten en – programma’s van onderop en op participatieve wijze te ontwikkelen.

Op dag 2 sloten Berdien Griffioen-Lokhorst (projectleider Vitaal Vakmanschap bij Amfors Amersfoort), Maarten Vossen (Health coördinator bij Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht) en Dave van der Leeuw (Teamleider Preventie & ondersteuning bij MTB) aan om te vertellen over hun ervaringen met Gezondheid op de Werkvloer.

Een breed gedragen eyeopener onder de deelnemers was het belang van het voortdurend in gesprek blijven met medewerkers in het hele bedrijf en daar de tijd voor te nemen.