Filosofie

Een bredere kijk op gezondheid

Het gaat om meer dan alleen bedrijfsfitness en kantoorfruit.

Onze maatschappij wordt gekarakteriseerd door een individualistische benadering van gezondheid. Dat zien we ook terug bij interventies om de gezondheid van werknemers te verbeteren. De focus ligt meestal op gezonde voeding en meer beweging, maar er is weinig aandacht voor de complexe samenhang tussen gezondheid en werk en werkomgeving. Wil je vitaliteit van werknemers bevorderen, dan is het belangrijk om te weten hoe werknemers gezondheid ervaren en hoe je hun inzichten kunt gebruiken om oplossingen te ontwikkelen.

Wij leren je hoe je samen met medewerkers kunt werken aan gezondheid en hoe je praktisch omgaat met hun feedback. Het gesprek met werknemers is de basis voor het vinden van effectieve oplossingen, omdat zij de samenhang tussen gezondheid, hun eigen leven en bedrijfscultuur en processen als geen ander kennen. Bovendien gaan ze zich meer betrokken en gewaardeerd voelen. En dat zijn onmisbare factoren voor een gezonde bedrijfscultuur!

Filosofie

Visie

Gezondheid met de werkvloer

Verandering ontstaat door commitment, eigenaarschap en verbondenheid

Elk bedrijf streeft naar een gezonde bedrijfscultuur met mensen die vitaal, veerkrachtig en duurzaam inzetbaar zijn. Dat kan echter niet top-down geregeld worden. Een goede samenwerking met werknemers is daarvoor essentieel. Veel bedrijven worstelen met het betrekken van de werkvloer bij het bevorderen van gezondheid. Dat kost tijd, aandacht en in sommige gevallen een cultuurverandering. Het lijkt ingewikkeld, en dat kan het ook zijn. Onze aanpak helpt je goed te kijken naar de eigen kracht en expertise binnen het bedrijf. Door de juiste vragen te stellen en te luisteren naar wat werknemers te vertellen hebben. Zo komen nieuwe inzichten aan het licht die cruciaal zijn voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Wanneer werknemers zich gehoord voelen, kunnen ze zich beter identificeren met de organisatie. Dit heeft een positief effect op hun functioneren en verbetert de gezondheid op de werkvloer. Mensen hebben minder last van stress, belastende werkomstandigheden, verzuimen minder en ontwikkelen betere relaties met collega’s. Zo ontstaat er meer commitment, eigenaarschap en verbondenheid. Uiteindelijk leidt dit tot de gewenste duurzame verandering binnen de organisatie.

“Amfors wil een gezonde en vitale werkgever zijn. Maar hoe doe je dat eigenlijk?”

Berdien — Trainee/Projectuitvoerder Amfors

Alle ervaringen

Aanpak

Een innovatieve aanpak

Samen richting geven aan verandering

Volgens onze visie begint werken aan gezondheid met waardering voor en erkenning van de ervaring, praktische kennis en expertise van werknemers. Daarom helpen we bedrijven om inzicht te verwerven in het perspectief van werknemers op werk en gezondheid. Deze inzichten geven richting aan veranderingsprocessen die gezondheid op het werk bevorderen. Ze vormen de basis om samen met medewerkers uit alle lagen van het bedrijf activiteiten op de werkvloer te ontwikkelen, uit te voeren, te evalueren en bij te stellen.

Wat is de toegevoegde waarde van deze aanpak?

 • Ontdekken en waarderen van kracht en expertise van de werkvloer
 • Oplossingen van binnenuit, stapsgewijs en inclusief
 • Ontwikkelen en onderhouden van een gezonde bedrijfscultuur

Methodes

Cyclisch proces

Een veranderingstraject op basis van etnografische analyses.

Klaar voor verandering? Ga aan de slag met gezondheid met de werkvloer!

Wat kun je van deze aanpak verwachten?

 • Je krijgt inzicht in de beleving van werk en gezondheid van werknemers en hun (praktische) kennis van de organisatie.
 • Je leert de (praktische) kennis en expertise van werknemers te erkennen, te waarderen en te benutten.
 • Je gebruikt de ervaringen en competenties van werknemers om werkprocessen en -omstandigheden te verbeteren.
 • Je bouwt aan een open bedrijfscultuur waar verschillen van inzicht ter sprake kunnen komen en waar werknemers zich veilig voelen om (kritische) ideeën of oplossingen te delen.
 • Je ontwikkelt aanknopingspunten voor inbedding, borging en langetermijn-verbeteringen.
 • Je creëert een omgeving waarin medewerkers gezond en duurzaam kunnen werken.

Wat verwachten we van jou?

 • Affiniteit met een brede benadering van gezondheid.
 • Bereidheid om werknemers uit alle lagen van het bedrijf zeggenschap te geven over de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten.
 • Bereidheid tot regelmatige reflectie, evaluatie en bijstelling van participatie trajecten.
 • Leren door te experimenteren.
 • Durf om te veranderen.
 • Tijd en toewijding.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in deelname? Neem dan vrijblijvend contact op.

Publicaties

Updates van Maastricht University

Lees onze wetenschappelijke publicaties en blijf op de hoogte van interessant nieuws.